Проверка на ротационни разходомери за газ

Проверка на ротационни разходомери за газ

ЛАБОРАТОРИЯ ФЛОУТЕСТ извършва периодични проверки на ротационни разходомери за газ с разход в диапазона от 0,4 m3/h до 2500 m3/h.

Проверката се извършва в лабораторията в рамките на деня на предоставянето след предварително уточняване на датата за проверка.

Виж повече

Проверка на турбинни разходомери за газ

Проверка на турбинни разходомери за газ

ЛАБОРАТОРИЯ ФЛОУТЕСТ извършва периодични проверки на турбинни разходомери за газ с разход в диапазона от 0,4 m3/h до 2500 m3/h.

Проверката се извършва в лабораторията в рамките на деня на предоставянето след предварително уточняване на датата за проверка.

Виж повече

Проверка на електронни коректори за обем на газ

Проверка на електронни коректори за обем на газ

ЛАБОРАТОРИЯ ФЛОУТЕСТ извършва периодични проверки на електронни коректори за обем на газ – тип 1 и тип 2.

Проверката се извършва в лабораторията в рамките на деня на предоставянето след предварително уточняване на датата за проверка.

Виж повече