Какво включва проверката на газов разходомер

Какво включва проверката на газов разходомер

Последващите проверки на газовите разходомери се извършват, за да се установи дали те съответстват …

Виж повече

Избор на газови разходомери, ротационни и турбинни

Избор на газови разходомери, ротационни и турбинни

Когато минавате на газ, неотменна част от инсталацията ще се окаже газовият разходомер. По-голямото потребление изисква ротационни или турбинни модели. Ротационните осъществяват „обемно” измерване, като постигат отлична точност с голям обхват. Ниско чувствителни са към отклоненията в дебита на потока на входа. Необходимо е да се контролира смазването, да се сменя маслото и филтъра. Подходящи са...

Виж повече

Защо разходомерите за газ трябва да се проверяват периодично

Защо разходомерите за газ трябва да се проверяват периодично

Разходомерите за газ трябва да се проверяват периодично от оправомощена лаборатория. Това е изискване на…

Виж повече