Проверка на турбинни разходомери за газ
ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ НА ТУРБИННИ РАЗХОДОМЕРИ

ЛАБОРАТОРИЯ ФЛОУТЕСТ извършва периодични проверки на турбинни разходомери за газ с разход в диапазона от 0,4 m3/h до 2500 m3/h.

Проверката се извършва в лабораторията в рамките на деня на предоставянето след предварително уточняване на датата за проверка.

ЗАЩО ДА БЪДЕШ НАШ КЛИЕНТ

Ние следим изтичането на сроковете от проверките и Ви уведомяваме.
Създаваме база данни за всеки разходомер, която можете да ползвате за оценка състоянието на вашия разходомер.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ГАЗОВИЯТ РАЗХОДОМЕР

Широкото използване на природния газ в домакинствата и индустрията налагат конструирането на специални разходомери за отчитане на количествата природен газ. Казваме „специални”, защото, от една страна уредите за търговски измервания трябва да са съобразени с общото изискване на стопанските и индивидуални клиенти за възможно най-точно измерване, а от друга – със специфичните характеристики на енергоизточника и по-специално газообразното му състояние.

ТУРБИННИ РАЗХОДОМЕРИ

Широкото им приложение се дължи най- вече на относително по- ниските им цени на международните пазари и производството им в много голям диапазон от размери, покриващи нужди, които останалите видове разходомери не могат да покрият. Турбинните разходомери се използват предимно за измерване на големи газови количества при средно и високо налягане. Разходомерите са снабдени с един или повече изходи на импулси, които подават ниско – или високочестотни импулси. Високочестотните импулсни датчици използват често краищата на лопатките на турбинното колело. Тогава турбинното колело не може да бъде изработено от пластмаса. Преимуществата на този тип разходомери е в елементарната поддръжка, малки габарити и големи обхвати; не прекъсват подаването на газ към потребителя в случай на авария; лесен ремонт на измервателния възел.