Какво включва проверката на газов разходомер

Последващите проверки на газовите разходомери се извършват, за да се установи дали те съответстват на одобрения за употреба тип уреди. Целта е още да се провери, дали се вписват в рамките за максимално допустими грешки при измерването на протичащия обем газ.

За качеството на извършваната проверка от голямо значение са методите и оборудването на оправомощената лаборатория. „Флоутест” ЕООД работи с еталонни разходомери „ELSTER”. Немската техника гарантира прецизен контрол в обхвата от 0.4 до 2500 кубични метра на час.

Екипът извършва измервания и на електронните коректори за обем на природния газ от тип 1 и 2 по налягане, честота и температура.