ЗА нас ФлоутестЛАБОРАТОРИЯ ФЛОУТЕСТ

ФЛОУТЕСТ ЕООД e оправомощена лаборатория за последваща проверка на турбинни и ротационни разходомери за газ и електронни коректори за обем на газ – тип 1 и тип 2.

Лабораторията е оборудвана с еталонни разходомери, производство на фирма “ELSTER” – Германия, даващи възможност да се правят проверки в диапазона 0.4 m3/h ÷ 2500 m3/h.

ЗАЩО ДА БЪДЕШ НАШ КЛИЕНТ

– За осигуряване на точност и достоверност на измерванията в търговските плащания (чл.5 от Закона за измерванията);
– Защото Вашият разходомер подлежи на периодична проверка, съгласно Наредба за Средствата за измерване
Периодичност на последващи проверки – 2 години, съгласно Заповед номер А – 441/13.10.2011 г. на ДАМТН;
– Защото ние ще Ви обслужим качествено и в срок, съгласно нормативните изисквания.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА ЗА ВАС
Ние следим изтичането на сроковете от проверките и Ви уведомяваме. Създаваме база данни за всеки разходомер, която можете да ползвате за оценка състоянието на вашия разходомер.