Защо разходомерите за газ трябва да се проверяват периодично

Разходомерите за газ трябва да се проверяват периодично от оправомощена лаборатория. Това е изискване на нормативните документи. Самите вие едва ли искате да плащате повече, защото нещо се е случило с уреда по време на експлоатацията му.

Проверката, извършена от „Флоутест” ЕООД, ще гарантира достоверното и точно отчитане, а съответно и коректността на дължимите суми. В нормални условия този контрол се осъществява веднъж на две години. След ремонт проверката е задължителна.

Ако нещо ви притеснява в работата на уреда, можете да поискате извънредна проверка и сами. Лаборатория „Флоутест” поддържа база данни за всички разходомери, а това улеснява тяхната диагностика и поддръжка.